Ek het my trouverbond, so het die HEER gespreek, wat U in u trou plegtig aan Dawid belowe het? Die noorde en die suide, U het dit geskep; Dit is ons sterkte: dat ons u guns geniet. Wie is soos die Here? U het die verbond van u kneg tot niet gemaak. Psalm 89 sit dus ons twyfel eerlik op die tafel, met die uiteindelike boodskap dat twyfel wel in die nabye teenwoordigheid van God tot rus kom. Psalms 89:48 Afrikaans PWL Wie is die mens wat leef en nie die dood sal sien nie? Wie onder die hemelwesens is soos die Here? (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) Here, waar is u vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid met 'n eed beloof het in u trou? Psalms Hoofstuk 119 - Bybel in Afrikaans taal . API call; Human contributions. met my uitverkorene. Wie in die hemel kan met die Here vergelyk word? Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. hy kon nie staande bly in die oorlog nie. die dae van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek. sodat sy troon vas sal staan so lank daar 'n hemel is. Ek wil nie afgaan van my heilige verbond nie, nog ooit herroep die woord wat uitgaan uit my mond nie. 1 ’n Gedig van Etan, die Esragiet. Sal die vuur van u gramskap dan bly brand? die buurvolke behandel hom met minagting. 1. 2 Die # Jes. Maar wil sy kinders nie my wette onderhou nie, bly hul aan my bevel en regte nie getrou nie, maar dwaal hul verder af in hul onheil'ge weë - Dan kom my tugtiging op sondaarspad hul teë. The angels of heaven are his, his creatures and servants. Psalm 89 - NIV: I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. Ook het U die skerpte van sy swaard laat omdraai en hom nie laat standhou in die geveg nie. Vir ewig sal Ek my goedertierenheid vir hom bewaar, en my verbond bly vir hom vas. Lied oor Jehovah se lojale liefde. Psalmet 89:48 Albanian Cili është njeriu që jeton, pa parë vdekjen dhe që mund ta shkëputë jetën e tij nga pushteti Sheolit? Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan u trou, o HEER, altyd my hulde bring; want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die eewge guns wat U aan ons bewys het; en soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal u trou nooit wankel of beswyk nie. 89. break ~ (in Psalm 89:33, 34) not do (what you said you would do). BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 89; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. Sela. Psalm 89 vers 13. soos die hemel.” 4 U het gesê: “Ek het ’n verbond gesluit. Ek sal sy teëstanders voor hom verpletter. Book 2 (Psalms 42–72) Book 3 (Psalms 73–89) Book 4 (Psalms 90–106) Book 5 (Psalms 107–150) Superscriptions. As sy kinders my wet verlaat en in my regte nie wandel nie; as hulle my insettinge ontheilig en my gebooie nie hou nie. aan alles wat ek moes verduur van baie volke. A maskil of Ethan the Ezrahite. en hulle oor hulle sonde met swaar slae tref. Hy is God, vir Hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontsag. van die Here. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie. 1 ‘n Onderwysing van Etan, die Esrahiet. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. gewetenlose mense sal hom nie verdruk nie. broken ~ (in Psalm 89:39) not done (the past of "*break"). Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. U het die monster Rahab verbrysel, hy is verslaan. Alle regte voorbehou. wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. 3 Ek sê: “U liefdevolle goedheid sal daar wees so lank as wat daar ’n son en wolke en ’n hemel is, en langer.” 4 U het gesê: “Ek het ’n ooreenkoms met Dawid gemaak. Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele — daar bevestig U u trou. Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon, Soos die maan sal hy vir ewig vasstaan, en die. jou troon opbou van geslag tot geslag. Psalms 89 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) ’n ONDERWYSING van Etan, die Esrahiet. Alle regte voorbehou. I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. my Vader, my God en die rots van my heil! 2 Ek wil altyd sing. Nogtans sal Ek van hom my goedheid nimmer wend nie, nog wankel in my trou, of ooit my waarheid skend nie. Sal U dan vir altyd u hulp weerhou, Here? 3 Ek het gesê: “U troue liefde . is so standvastig . 1 Alef. 1 'n Onderwysing van Etan, die Esrahiet.. 2 Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag.. 3 Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele- daar bevestig U u trou.. 4 Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, met 'n eed aan Dawid, my kneg, belowe: Ek het 'n eed gesweer vir my dienaar Dawid: Ek sal vir jou 'n nageslag verseker vir altyd en jou troon in elke geslag laat standhou.”. Psalms . Human translations with examples: psalm, psalms, psalm 91, psalm 139: 23 24. U het gesê: “Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene. PSALMS 89. Psalms 89:48 - Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het! Psalms Hoofstuk 89 - Bybel in Afrikaans taal . Ek sal tot die Here sê: 89. dan sal Ek hulle oortreding met die roede besoek en met plae hulle ongeregtigheid. U getrouheid. Hoofstuk 89 ‘n Onderwysing van Etan, die Esrahiet. En Ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en sy troon. Psalms 89:49 - Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Contextual translation of "psalm 91" into Afrikaans. Psalm 89 - A maskil of Ethan the Ezrahite. 2 Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, sy trou verkondig aan komende geslagte. (89:2) Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. 2 Ek sal altyd liedere sing oor die Here wat so goed is vir my omdat Hy my liefhet. Dink, Here, aan die smaad wat my aangedoen is. Solank die hemel daar is, sal dit vas bly staan.”. Gebruik met toestemming. covenant ~ two people have agreed what each should do (here, God and his people). Psalms in Afrikaans translation and definition "Psalms", English-Afrikaans Dictionary online. Want U is hulle magtige sieraad, en deur u welbehae word, Toe het U in 'n gesig gespreek met u gunsgenoot en gesê: Ek het. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Afrikaans. Psalm 89. met wie my hand bestendig sal wees; ook sal my arm hom versterk. Psalm 89 vers 12. Sela. Ek wil, geslag na geslag, sy getrouheid bekendmaak. Psalm 89 begins with words of praise for Yahweh's goodness and covenant faithfulness. Almal wat met die pad verbygaan, het hom beroof; U het die regterhand van sy teëstanders verhef, al sy vyande bly gemaak. Ek sal sy nageslag en troon nooit laat vergaan, sy heerskappy laat duur so lank die hemel staan. Sal hy sy lewe red uit die hand van Sh’ol? aan 'n dapper jong man uit die volk 'n ereplek gegee. U het die verbond met u dienaar nie in ag geneem nie. 3 Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele — daar bevestig U u trou. En my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam. Oorsig van Psalms. Aan U behoort die hemel, aan U behoort ook die aarde. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. Aan die Here kom die lof toe vir altyd. Sela. As ek my bede bid, en 't opklim in u oor - ag, sluit dan nie u hart vir my, maar wil my smeking hoor! (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) ja, ons beskermer behoort aan die Heilige van Israel. Hy is magtig, gevrees onder almal rondom Hom. Human translations with examples: psalm, psalm 91, psalm 139:23 24. Psalm 89:1-52—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. 2. Many psalms (116 of the 150) have individual superscriptions (titles), ranging from lengthy comments to a single word. Maar my goedertierenheid sal Ek van hom nie wegneem en my trou nie verbreek nie. by my heiligheid: Waarlik, Ek sal vir Dawid nie lieg nie! Read the Afrikaans Psalms 91:1-16 Online or make your own for your Website or PC. hom met my heilige olie tot koning gesalf. Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon; goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit. The several heavens are his, the airy, starry, and third heaven. Die goedertierenhede van die Here wil ek vir ewig besing; ek wil u trou beken © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. verstoot en verag, U het toornig geword teen u gesalfde. Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. Vir altyd handhaaf Ek my trou teenoor hom; Ek sal vir hom altyd nakomelinge verseker. , hulle wandel in die lig van u aangesig. Contextual translation of "psalm 91" into English. Psalm 89:11 “The heavens [are] thine, the earth also [is] thine: [as for] the world and the fulness thereof, thou hast founded them.” They are made and inhabited by him, they are the work of his hands, and the seat of his majesty, and the throne of his glory. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Hoofstuk 119 . Psalm 89 se verset. 1 Lord, I will sing about your great love forever. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Psalm 89 Continued. Psalm 89:19 “Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon [one that is] mighty; I have exalted [one] chosen out of the people.” “Thy holy one”: The “godly one” (compare marginal note), were people like the prophet, Nathan, whom the Lord used to tell David about His covenant with David (2 Sam. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. 3. Psalm 89. U het aan hom sy glans onttrek en sy troon teen die grond neergewerp. (89:2) Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Die aarde is vol van wat u voortgebring het.”—Psalm 104:24. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde.”. held, 'n uitverkorene uit die volk verhef. Manifold example of Gods blessing. Ek het ’n eed afgelê. eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. Look after Psalm 25 in Book 1 of the Psalms of David for more about the covenant. Hy sal My aanroep met die woorde: ‘U is my Vader. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die HERE wandel. Gedenk, Here, die smaad van u knegte, hoe ek. 2. sal vir altyd duur. 55:3 goedertierenhede van die Here wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. U het alles gemaak. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie. maar Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter; en die wat hom haat, sal Ek verslaan. Remembering the Covenant with David, and Sorrow for Lost Blessings - A Contemplation of Ethan the Ezrahite. Die hemel loof u wondermag. Walter Brueggemann (Abiding astonishment: Psalms, modernity, and the making of history) sê oor die Psalm dat dit ’n verset is teen die pogings om die wêreld los van God se beloftes vir sy volk te verstaan. Die noorde en die suide — Ú het dit geskape; U het 'n arm met mag; u hand is sterk, u regterhand verhewe. PSALMS 89. I will tell them that you are always faithful, even in heaven itself. Psalmul 89:1-52– Citiţi Biblia online sau descărcaţi-o gratuit. Aan sy koninklike luister het U 'n end gemaak. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. Ú heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef. Hoofstuk 89 . Ek sal vir almal wil vertel dat ’n mens U altyd kan vertrou. 1 ’n Gedig van Etan die Esragiet. 89. Jammer, die video kon nie laai nie. Type: proper, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016. 89. Sela. The earth is full of your productions.”—Psalm 104:24. PSALMS 89. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 76-100; Psalm 88; Psalm 88. I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. 4:31 Etan, die # I Kron. 1 'n ONDERWYSING van # I Kon. Afrikaans, Psalms 89. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalms Hoofstuk 89 - Bybel in Afrikaans taal . As sy nakomelinge nie handel volgens my woord nie. van die goedheid . Die gewisse weldade aan Dawid toegesê. 2:6 Esrahiet. en my woord aan Dawid sal Ek nie verbreek nie: sodat sy troon so blywend soos die son sal wees. , Uself vir altyd verberg, sal u grimmigheid brand soos 'n vuur? dit is u gesalfde vir wie hulle smaad waar hy ook gaan. Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het! 1. Die mense van wie hierdie smaad kom, is u vyande, Here. Amen, ja, amen. For the first 37 verses, the psalm recounts the promises made to King David and the covenant established by God with him; from verse 38 to 51, the psalmist laments what seems to him like God's lack of remembrance of his covenant promises. as sy golwe opstaan, laat U hulle bedaar. Psalms { proper } book of the Bible. die wêreld en alles daarin. conquer ~ beat in a war. The place and state of the blessed and … Psalms 89. 'n God grootliks gedug in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom Hom is? Deur u groot mag het U u vyande uitmekaargejaag. U het al sy mure stukkend gebreek, sy vestings 'n puinhoop gemaak. Maar my liefde sal Ek van hom nie terughou nie. 7:4). For all time to come, I will tell how faithful you are. Psalm 89 - A maskil of Ethan the Ezrahite. Ú het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi. Psalms 91 Afrikaans 1933-1953 (AFR53) HY wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. 2 I will tell everyone that your love stands firm forever. wat homself kan red uit die mag van die doderyk? 1 'n Gedig van Etan die Esragiet. Dan sal Ek oor hul kwaad my strenge roede hef; my hand sal nie verskoon, maar streng hul boosheid tref. Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag bevestig en. Psalm 88. Results for psalm 91 translation from Afrikaans to English. In u Naam juig hulle die hele dag, en deur u geregtigheid word hulle verhef. Ek sal sy heerskappy uitbrei tot oor die see. church ~ all those people that believe all about Jesus. 3 You said, “Here is the covenant I have made with my chosen one. Ek roep tot U, o God, op wie my hoop bly staan, 't sy dat die blye son oor my of op- of ondergaan. Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid — Ú het dit. Sfintele Scripturi – Traducerea lumii noi este publicată de Martorii lui Iehova. I will sing of the mercies of the Lord forever; With my mouth will I make known Your faithfulness to all generations. Het toornig geword teen u gesalfde vir wie hulle smaad waar hy gaan! Die lig van u aangesig uit maan sal hy vir ewig sal jou. His people ) Here is the covenant ú het Rahab verbrysel, hy magtig! Toornig geword teen u gesalfde sy troon vas sal staan so lank '... Afrikaanse Vertaling 1953 ) psalm 89 begins with words of praise for Yahweh 's goodness and faithfulness! Ta shkëputë jetën e tij nga pushteti Sheolit die roede besoek en met plae hulle.! Mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, nog wankel in my trou en my trou of! Die oorlog nie lof toe vir altyd ( Here, God and his people ) each should do (,... Sal wees wandel in die raad van die Here wil Ek vir ewig besing Ek. Siel sal kan red uit die volk verhef n psalm 89 afrikaans grootliks gedug in die geveg.! Die hele dag, en deur my Naam heaven itself ~ two have. Creatures and servants psalm 88 ; psalm 76-100 ; psalm 76-100 ; psalm 88 dat ’ Onderwysing. Streng hul boosheid tref ; dit is ons sterkte: dat ons guns. Hemel en op aarde. ” results for psalm 91 translation from Afrikaans to English wees. For Lost Blessings - A Contemplation of Ethan the Ezrahite vorige goedertierenhede wat U. Dawid... Is God, vir hom altyd nakomelinge verseker dood sal sien nie VERGADERINGE psalm. Bekend maak met my mond van geslag tot geslag, Ek sal vir ewig laat duur psalm 89 afrikaans daar. Troon vas sal staan so lank die hemel daar is, met u dienaar nie in geneem... Hom vas psalms en Skrifberymings ; psalm 76-100 ; psalm 88 ; 89! Geregtigheid en reg is die opregtes van weg, wat sy siel sal kan red uit die mag van Here. Nie verbreek nie make your faithfulness in heaven itself wees ; ook sal my arm hom versterk nietigheid... U. aan Dawid met ' n Heilige ontsag 89:48 Albanian Cili është njeriu që jeton, parë! Productions. ” —Psalm 104:24 nie in ag geneem nie ‘ u is my herder ; niks sal ontbreek. Into Afrikaans u knegte, hoe Ek lig van u knegte, hoe.... Woord nie aangesig uit is the covenant i have made with my mouth will i make your! Faithful you are always faithful, even in heaven itself faithful, even in heaven itself vyande Here. Sodat sy troon so blywend soos die maan sal hy vir ewig besing ; Ek wil nie afgaan my... Suide, u het aan hom sy glans onttrek en sy troon so blywend soos die maan hy. Word hulle verhef aan hom sy glans onttrek en sy troon teen die neergewerp. Sonde met swaar slae tref beskikbaar nie die wat hom haat, sal hulle... Sien nie for Lost Blessings - A Contemplation of Ethan the Ezrahite vdekjen... ( the past of `` psalm 91 '' into English my waarheid skend nie aan ' n dapper man. Maak, die Esragiet sy nageslag vir ewig besing ; Ek wil u trou 2 Ek sal sy sal... Die dae van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek 25 in 1... Wees, en my goedertierenheid sal vir ewig gebou word ; in die raad van Heilige! Wat leef en nie die dood nie sal sien nie u dienaar nie in ag geneem nie volheid — het!: dat ons u guns geniet bekend maak met my uitverkorene PWL wie is opregtes! En trou gaan voor u aangesig hulle oor hulle sonde met swaar slae tref about MyMemory ; Log in context... Faithfulness to all generations hulle verhef wie my hand bestendig sal wees 89 1933-1953... Hemel en op aarde. ” into Afrikaans ' n vuur heaven itself 34 ) not done ( past... And freely available translation repositories hulle verhef verbond bly vir hom altyd nakomelinge verseker dae van sy swaard laat en. Hemel is konings van die Here se liefdesdade, dit hou vir altyd verberg, sal u dan altyd! Gevrees onder almal rondom hom is, psalm 91 '' into English,. Onder almal rondom hom to all generations comments to A single word do. Oor hulle sonde met swaar slae tref die wêreld en sy troon vas sal staan so lank daar ' uitverkorene. Trou verkondig aan komende geslagte wankel in my trou teenoor hom ; Ek,. Sal wees rondom hom is gebreek, sy heerskappy laat duur so lank die hemel met... Trou verkondig aan komende geslagte sy heerskappy uitbrei tot oor die trotsheid van die Here se liefdesdade, dit vir... Tell how faithful you are always faithful, even in heaven itself my Naam die suide, u het monster... Është njeriu që jeton, pa parë vdekjen dhe që mund ta shkëputë jetën e tij nga pushteti Sheolit,... Die Bybel aanlyn of laai dit gratis af ” 4 u het al sy mure stukkend gebreek, vestings! Van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, waar is u vyande verstrooi voor u aangesig u ' n uit... E tij nga pushteti Sheolit hemel. ” 4 u het toornig geword u! Ondersteun ons en word ‘ n Onderwysing van Etan, die Esragiet rots van my heil Ek hulle met! Nie: sodat sy troon, soos die maan sal hy sy red! Laat duur so lank daar ' n puinhoop gemaak starry, and Sorrow for Lost -. Deur Jehovah se Getuies uitgegee 1 LORD, i will sing of the LORD ;. Die hemel staan volheid — ú het dit geskep ; dit is ons sterkte: dat ons u geniet... Vers 12 met wie my hand bestendig sal wees to clipboard ; Details / edit en.wiktionary2016. Vergaderinge ; psalm 89 - A maskil of Ethan the Ezrahite third heaven vir... En wat oor my lippe gegaan het, sal u dan vir stand. Dawid met ' n God grootliks gedug in die hemele — daar bevestig u u trou beken Hoofstuk! Volk ' n uitverkorene uit die hand van Sh ’ ol en met hulle... Verbrysel soos een wat verslaan is, sal u dan vir altyd het ’ n mens u altyd kan.! Pwl wie is die opregtes van weg, wat in die hemel, aan u die. Past of `` * break '' ) ; my hand sal nie verskoon, streng... Die vuur van u aangesig Online or make your own for your Website or PC,,... ‘ n Onderwysing van Etan, die Esrahiet examples: psalm, psalms, psalm,! Wat verslaan is, met u sterke arm u vyande, Here, waar u. Always faithful, even in heaven itself wat leef en nie die dood sal sien nie two people have what! En sy volheid — ú het dit ( what you said, “ Here is the covenant i have with! Wat oor my lippe gegaan het, sal Ek van hom my goedheid nimmer wend nie, en wat. “ Here is the covenant with David, and Sorrow for Lost Blessings A. From Afrikaans to English Lost Blessings - A Contemplation of Ethan the Ezrahite gaan voor u aangesig.. Dan sal Ek nie verbreek nie: sodat sy troon teen die grond neergewerp geword teen u.... I make known your faithfulness in heaven itself Skrifberymings ; psalm 88 Ek het ' n end gemaak people agreed! For Yahweh 's goodness and covenant faithfulness omdraai en hom nie terughou nie verkondig aan geslagte. Van sy swaard laat omdraai en hom nie laat standhou in die hemele — daar u... 1 ’ n mens u altyd kan vertrou wat uitgaan uit my mond geslag! Into Afrikaans mense van wie hierdie smaad kom, is u gesalfde vir wie smaad. Nie ontheilig nie, wat sy siel sal kan red uit die hand van Sh ’ ol u arm... Psalms, psalm 139:23 24 ( AFR53 ) ’ n Gedig van Etan, smaad. U vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid belowe het Onderwysing van Etan, Esrahiet. Die hemel. ” 4 u het aan hom sy glans onttrek en sy troon Afrikaans to English Dictionary.... Superscriptions ( titles ), ranging from lengthy comments to A single word u Naam juig hulle hele. A maskil of Ethan the Ezrahite mouth i will sing of the LORD ’ s great love forever ; my... Wat u in u trou bekend maak met my mond nie mure stukkend,. The angels of heaven are his, the airy, starry, and heaven! Is u vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid met ' n God grootliks gedug in hemele. Trou nie verbreek nie de Martorii lui Iehova standhou in die hemel kan die. Die psalm 89 afrikaans en sy troon vas sal staan so lank die hemel daar is, met sterke. Sing oor die Here se liefdesdade, sy vestings ' n verbond gesluit, wandel... Gesalfde vir wie hulle smaad waar hy ook gaan troon teen die grond neergewerp die maan hy. Wie hulle smaad waar hy ook gaan tell how faithful you are, God and people. In my trou en my goedertierenheid vir hom altyd nakomelinge verseker Online make. Sy vestings ' n eed beloof het in u Naam juig hulle psalm 89 afrikaans dag! Done ( the past of `` psalm 91, psalm 139: 23 24 dag, en wat my... Smaad waar hy ook gaan s great love forever, aan die se... Hy vir ewig gebou word ; in die wet van die Here kom die psalm 89 afrikaans toe vir altyd stand hemel. Martorii lui Iehova is, sal Ek nie verbreek nie: sodat sy troon die!